O nama

Nema izliječenja dok ne dođe do promjene u načinu percepcije, stanju duha i unutarnjem osjećaju sreće“, misao je dr. Edwarda Bacha koja je ujedno i moj aksiom u shvaćanju zdravlja.

Završila sam studij farmacije na Farmaceutskom-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnji rad u ljekarni i dvosmjerna komunikacija s korisnicima farmaceutskih usluga su nezaobilazno iskustvo i spoznaja ljudskih potreba u procesu liječenja. Danas je farmacut zasigurno najdostupniji zdravstveni djelatnik kojem se direktno „s ulice“ bez nepotrebnih procedura i najava u svakom trenutku možete obratiti tražeći zdravstveni savjet. Fokus zanimanja za ljudsko zdravlje me odveo na put holistike koji čovjeka promatra kroz tri međusobno prožeta segmenta: tijelo, duh i emocije davajući svakom podjednaku važnost. Polipragmazija i sve veća tendencija rasta jatrogenih bolesti navela me na pronalaženje i učenje i drugih prirodnih terapijiskih metoda koje imaju blagotvorno djelovanje po ljudsko zdravlje ne čineći mu štetu.

Na Annah Akademiji u Zagrebu uz mentoriranje dr. sc. Ane Klikovac BFRP sam završila četverogodišnji program kliničke i francuske homeopatije uz repertorizaciju i upotrebu softvera te stekla certifikat.

U Annah centru pohađam Foundation Course in Homeopathy (treća godina) koju zajedno provode Annah Akademija i The Other Song – International Academy of Advanced Homeopathy iz Mumbaia (Indija).

Certificirani sam praktičar Metode osjeta koju je osmislio Dr. Rajan Sankaran, jedan od najvećih svjetskih homeopata današnjice. To je sofisticirana metoda koja sistematizira stanje pacijenta kroz sedam razina. Najvažnija i homeopatski najrelevantnija je razina osjeta koja direktno korespodira sa energijom izvora ( lijekom ili remedijom).

U Zagrebu sam prisutvovala trodnevnom seminaru „The 8 box method“ . Seminar je vodio Dr. Rajan Sankaran koji je ujedno i osmislio ovu metodu propisivanja homeopatskog lijek, te sam za istu stekla znanje i razumjevanje propisivanja.

Završila sam program savjetnika za Schuesslerove soli ( za ljude i životinje) i Analizu lica te sam certificirani praktičar po Atfinoj međunarodnoj licenci.

Praktičar sam Bachovih kapi i završila sam Level 1 i Level 2 edukaciju koju je odobrio Bachov centar u Londonu. Nažalost u ovom trenutku sam zbog Covid 19 epidemije spriječena završiti i Level 3 edukaciju jer je Bachov centar strogo propisuje i nije je moguće položiti online.

mag. pharm Jelena Polić holistički terapeut